komornik warszawa

Fałszywe wiadomości

UWAGA !!!

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Tomasz Sadzikowski oświadcza, że nie rozsyłał żadnych wiadomości drogą elektroniczną. Wiadomość, którą otrzymaliście Państwo jest wiadomością fałszywą, zawierającą prawdopodobnie groźny załącznik z wirusem – proszę go nie otwierać i skasować.

 

Uprzejmie informuję, że wszelkie pisma do stron postępowania są wysyłane jako listy polecone za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 131 § 1 w zw. z art. 13 § 2 kpc
.

Z poważaniem

 

Tomasz Sadzikowski

 

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Wszystkie znaki graficzne i loga użyte w serwisie należą do ich właścicieli.
Komornik Warszawa, Bielany, Izabelin, Łomianki, Żoliborz
Projekt i realizacja: www.pracownia.pro