komornik warszawa

Kancelaria

UWAGA! Dotyczy fałszywych wiadomości

Oświadczenie Komornika Sądowego w związku z wysyłaniem fałszywych wiadomości e-mail.

  Dane kancelarii:

Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
Tomasz Sadzikowski

 

Kancelaria Komornicza w Warszawie

ul. Potocka 4
01-652 Warszawa

  Przyjęcia interesantów:

wtorki 09:00-12:00
wtorki 14:00-17:00

 

Konto bankowe: Millennium Bank S.A. nr: 13 1160 2202 0000 0001 5667 2060
(w przelewie należy wskazać sygnaturę sprawy KM, KMS, KMP, KMN)

  Właściwość terytorialna:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Tomasz Sadzikowski działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie tj. dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie na terenie dzielnic Bielany i Żoliborz m.st. Warszawy oraz gmin Izabelin i Łomianki ma wyłączność prowadzenia spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonujący wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Zakres działania obejmuje prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Wszystkie znaki graficzne i loga użyte w serwisie należą do ich właścicieli.
Komornik Warszawa, Bielany, Izabelin, Łomianki, Żoliborz
Projekt i realizacja: www.pracownia.pro